:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18
 
 
เทศบาลตำบลป่าไหน่
เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ : 053-017567-8 
โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18
E-mail : saraban@panai.go.th , panai.phrao@gmail.com 
Website : www.panai.go.th 
Socail Network : Faceboook : สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไหน่

 

แผนที่เทศบาลตำบลป่าไหน่