:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: บรรยากาศน้ำแม่งัด บ้านตีนธาตุ ตำบลป่าไหน่

2 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

 

3.1ภาพบรรยากาศน้ำแม่งัด บ้านตีนธาตุ ตำบลป่าไหน่
ต้นน้ำแม่งัดมีน้ำที่เย็นและใสสะอาด ทำให้มีนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี

3.2เทศบาลตำบลป่าไหน่ ขอความร่วมมือดังนี้ 
1. ห้ามทิ้งขยะโดยเด็ดขาด (เนื่องจากน้ำแม่งัดถือเป็นแหล่งต้นน้ำที่ใช้อุปโภคและบริโภคของคนทั้งในตำบลป่าไหน่และตำบลสันทราย)
2. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทและพกพาอาวุธ 
3. ห้ามจุดไฟหรือสูบบุหรี่ (เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า)


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร