:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: ข้องใส่ปลา

19 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

 

นางปิมปา  ทรายคำ

บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 7 บ้านม่วงถ้อย ตำบลป่าไหน่  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ -

ข้องใส่ปลา

                        หัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่ ทำเป็นอุปกรณ์ใส่/เก็บปลาหรือสัตว์น้ำต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดมาจาก

                           บรรพบุรุษ เนื่องจากพื้นที่ตำบลป่าไหน่มีป่าไม้และแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว

                           มีแหล่งวัตถุดิบได้แก่ไม้ไผ่ที่หาได้ง่ายในพื้นที่ สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร