:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: ฟาร์มเห็ดชมชื่น

19 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

 

นางสาวพรรณทิพา   ชมชื่น

บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 4 บ้านตีนธาตุ ตำบลป่าไหน่  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 095-6901085

                                                                        ฟาร์มเห็ดชมชื่น

 ฟาร์มเห็ดชมชื่นเริ่มจากพ่อหล้า ชมชื่น ได้ไปศึกษาดูงานจากฟาร์มเห็ดติ๊กเห็ดหอม และไปศึกษาดูงาน  

เพิ่มเติมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และคิดค้น

 พัฒนาศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ฟาร์มเห็ดชมชื่นผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า เห็ดลม เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู                         

นอกจากจะผลิตก้อนเห็ดและดอกเห็ดสดเพื่อจำหน่ายแล้ว ยังเปิดฟาร์มเห็ดให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร