:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: ยาสมุนไพรพื้นบ้าน

19 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

 

นายเข้ม ทะกิจ

บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 5 บ้านสันกลาง ตำบลป่าไหน่  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 085-7081858

ยาสมุนไพรพื้นบ้าน

                        ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตำรายาพื้นบ้านทั้งยาลูกประคบ ยาลูกกลอน

                           ยาต้ม ยาทาแก้ปวดเมื่อย ยาผงแก้ลมพิษ ผดผื่น ฯลฯ อีกทั้งยังปลูกสมุนไพรชนิดต่างๆ ให้ลูกหลานได้มา 

                           ศึกษาหาความรู้


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร