:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: แซะ (อุปกรณ์จับปลา)

19 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

 

นางกชกร ฟูยอด

บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 10 บ้านสันต๊ะผาบ ตำบลป่าไหน่  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 094-8296924

แซะ (อุปกรณ์จับปลา)

                        หัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่ ทำเป็นอุปกรณ์ในการจับปลาและสัตว์น้ำ ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญามาจาก

                           บิดา  เนื่องจากพื้นที่ตำบลป่าไหน่มีป่าไม้และแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว

                           มีแหล่งวัตถุดิบได้แก่ไม้ไผ่ที่หาได้ง่ายในพื้นที่ นอกจากการทำแซะขายจะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว 

                          ได้เป็นอย่างดีแล้วยังสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วย

 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร