:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: ขอประชาสัมพันธ์การยืนยันข้อมูลแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

9 ก.ค. 2564

รายละเอียด: ขอประชาสัมพันธ์การยืนยันข้อมูลแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร