:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอำเภอพร้าว

14 ก.ย. 2564

รายละเอียด: วันที่ 14 กันยายน 2564 คณะกรรมการพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้านอำเภอพร้าว ได้จัดทำ โครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอำเภอพร้าว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร