:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: วันสิ่งแวดล้อมโลก

5 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

#วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีถือว่าเป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก”
ประวัติวันสิ่งแวดล้อมโลก
จากปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศร้อนขึ้น ซึ่งผลมาจากการที่มนุษย์เป็นผู้ทำลายธรรมชาติ จึงได้เกิดวัน “สิ่งแลดล้อมโลก”เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลกรวมทั้งกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี และเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร