:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3 ก.ย. 2564

รายละเอียด: วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09:00 น. บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไหน่ นำโดยนายสวาท เนรวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลป่าไหน่ ได้จัดทำโครงการดำเนินกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร