:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าไหน่

30 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

 

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น.
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไหน่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไหน่ ครั้งที่3 / 2565 เพื่อนำเสนอโครงการ พิจารณา และอนุมัติงบประมาณของแต่ละโครงการ และหารือตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไหน่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร