:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: วางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาของประชาชน หมู่4 บ้านตีนธาตุ ตำบลป่าไหน่ และหมู่11 สันฮกฟ้า ตำบลสันทราย

19 ม.ค. 2565

รายละเอียด: วันที่ 19 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลป่าไหน่ ได้วางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาของประชาชน หมู่4 บ้านตีนธาตุ ตำบลป่าไหน่ และหมู่11 สันฮกฟ้า ตำบลสันทราย


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร