:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: กาารประชุมประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

8 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19)เทศบาลตำบลป่าไหน่ ได้ดำเนินกาารประชุมประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในพื้นที่
โดยที่ประชุมมีมติ ให้เทศบาลตำบลป่าไหน่ดำเนินการช่วยเหลือดูแล


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร