:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมZoom เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการขอ

9 ก.ย. 2564

รายละเอียด: วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09:00 น. นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมZoom เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร