:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนประจำเดือน กันยายน 2563 ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและมีคุณงามความดีคือ นางปั๋น

16 ก.ย. 2564

รายละเอียด: เทศบาลตำบลป่าไหน่นำโดย นายสวาท เนรวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ คณะสงฆ์,คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,รพ.สต.,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าไหน่ ,ผู้สูงอายุ,แม่บ้านและประชาชนในตำบลป่าไหน่ ได้ร่วมจัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนประจำเดือน กันยายน 2563 ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและมีคุณงามความดีคือ นางปั๋น ชุ่มปี บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2563


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร